sexta-feira, outubro 15, 2010

Stranger...

"Stranger, if you passing meet me and desire to speak to me, why should you not speak to me? And why should I not speak to you?"
(Walt Whitman)

Sem comentários: